ZUŠ HRANICE

ŠKOLNÍ NÁMĚSTÍ 35
75301 HRANICE
tel: 581 601 724
email: zushranice@raz-dva.cz

Motto:

...neustálá snaha docílit veškerými možnými prostředky rozvinutí uměleckých a technických dovedností žáků na takovou úroveň, aby je mohli uplatnit jako kvalitně připravení aktivní i pasivní účastníci kulturního života v oblasti provozování amatérského umění i jako zájemci o studium na školách s uměleckým zaměřením a ke studiu na vyšších stupních uměleckých škol ........Nauka o hudbě


 Tomáš Both 

Zaměření:

Housle, viola, zobcová flétna, přípravné hudební studium a…

 Kateřina Koblihová 

Zaměření:

Nauka o hudbě

 Rostislav Plachý 

Zaměření:

Hra na lesní roh, hudební teorie

 Jana Klezlová 

Zaměření:

Hra na housle, hra na violu, nauka o hudbě

 Lenka Ručková 

Zaměření:

klavír