ZUŠ HRANICE

ŠKOLNÍ NÁMĚSTÍ 35
75301 HRANICE
tel: 581 601 724
email: zushranice@raz-dva.cz

Motto:

...neustálá snaha docílit veškerými možnými prostředky rozvinutí uměleckých a technických dovedností žáků na takovou úroveň, aby je mohli uplatnit jako kvalitně připravení aktivní i pasivní účastníci kulturního života v oblasti provozování amatérského umění i jako zájemci o studium na školách s uměleckým zaměřením a ke studiu na vyšších stupních uměleckých škol ........Smyčcové nástroje


housle, viola, violoncello, kontrabas

 Tomáš Both 

Zaměření:

Housle, viola, zobcová flétna, přípravné hudební studium a…

 Tamara Foltýnková 

Zaměření:

Hra na violoncello a kontrabas

 Ludmila Hrušková 

Zaměření:

Hra na housle, komorní hra, smyčcový soubor, smyčcový orchestr<…

 Iva Karageorgieva 

Zaměření:

Hra na housle, hra na violu a zpěv, souborová hra

 Pavla Kotrášová 

Zaměření:

Hra na housle, souborová hra, hudecká muzika, komorní hra<…

 Václav Dachs 

Zaměření:

Hra na kytaru, EZHZT, zpěv

 Jana Klezlová 

Zaměření:

Hra na housle, hra na violu, nauka o hudbě

 Daniel Both 

Zaměření:

Housle, zobc.flétna