ZUŠ HRANICE

ŠKOLNÍ NÁMĚSTÍ 35
75301 HRANICE
tel: 581 601 724
email: zushranice@raz-dva.cz

Motto:

...neustálá snaha docílit veškerými možnými prostředky rozvinutí uměleckých a technických dovedností žáků na takovou úroveň, aby je mohli uplatnit jako kvalitně připravení aktivní i pasivní účastníci kulturního života v oblasti provozování amatérského umění i jako zájemci o studium na školách s uměleckým zaměřením a ke studiu na vyšších stupních uměleckých škol ........Zpěv


 Iva Karageorgieva 

Zaměření:

Hra na housle, hra na violu a zpěv, souborová hra

 Markéta Lásková 

Zaměření:

Hra na klavír, sólový zpěv a sborový zpěv

 Václav Dachs 

Zaměření:

Hra na kytaru, EZHZT, zpěv