ZUŠ HRANICE

ŠKOLNÍ NÁMĚSTÍ 35
75301 HRANICE
tel: 581 601 724
email: zushranice@raz-dva.cz

Motto:

...neustálá snaha docílit veškerými možnými prostředky rozvinutí uměleckých a technických dovedností žáků na takovou úroveň, aby je mohli uplatnit jako kvalitně připravení aktivní i pasivní účastníci kulturního života v oblasti provozování amatérského umění i jako zájemci o studium na školách s uměleckým zaměřením a ke studiu na vyšších stupních uměleckých škol ........


3. 8. 2018    

OZNÁMENÍVážené dámy, vážení pánové.

Oznamuji vám, že jsem po dvacetišesti letech ukončil k 31.7.2018 funkci ředitele ZUŠ Hranice. Na základě konkurzního řízení byl od 1.8.2018 jmenován ředitelem ZUŠ Hranice Mgr. Miroslav Smrčka.

Děkuji vám všem za spolupráci a přeji hodně úspěchů v pracovním i osobním životě.

 

Mojmír Chuda

ředitel ZUŠ, Hranice,

Školní náměstí 35

753 01 Hranice