ZUŠ HRANICE

ŠKOLNÍ NÁMĚSTÍ 35
75301 HRANICE
tel: 581 601 724
email: zushranice@raz-dva.cz

Motto:

...neustálá snaha docílit veškerými možnými prostředky rozvinutí uměleckých a technických dovedností žáků na takovou úroveň, aby je mohli uplatnit jako kvalitně připravení aktivní i pasivní účastníci kulturního života v oblasti provozování amatérského umění i jako zájemci o studium na školách s uměleckým zaměřením a ke studiu na vyšších stupních uměleckých škol ........


6. 6. 2018    

Ředitelství ZUŠ Hranice oznamuje:Vážení rodiče,

s politováním oznamujeme, že ze zdravotních důvodů p.uč. Jany Labašové bude její výuka klavíru, POS a tvořivá dílna předčasně ukončena k 8.6.2018.

Od 11.6.2018 všechna ostatní výuka bude probíhat dle řádného rozvrhu.

Vysvědčení bude vydáváno standardním způsobem dne 29.6.2018 od 9:00 – 11:00h.

 

Děkujeme za pochopení

 

V Hranicích dne 6.6.2018                                                                            Mojmír Chuda

                                                                                                                      ( ředitel školy )