ZUŠ HRANICE

ŠKOLNÍ NÁMĚSTÍ 35
75301 HRANICE
tel: 581 601 724
email: zushranice@raz-dva.cz

Motto:

...neustálá snaha docílit veškerými možnými prostředky rozvinutí uměleckých a technických dovedností žáků na takovou úroveň, aby je mohli uplatnit jako kvalitně připravení aktivní i pasivní účastníci kulturního života v oblasti provozování amatérského umění i jako zájemci o studium na školách s uměleckým zaměřením a ke studiu na vyšších stupních uměleckých škol ........


3. 9. 2018    

ZAHÁJENÍ šk.r. 2018/2019 na ZUŠ Hranice 

Vážení rodiče a žáci,

 

vítáme vás v novém šk.r. 2018/2019 a zde jsou potřebné informace k zahájení studia:

 

- Zahájení školního roku proběhne 3. září 2018 ve 14:00h před hlavní budovou ZUŠ Hranice, Školní nám. 35. Při vstupu do budovy ZUŠ nebo v kanceláři školy naleznete veškeré potřebné informace o zařazení nových žáků nebo změn u stávajících žáků.

Doporučujeme si nejprve domluvit rozvrh kolektivních výuk (taneční obor, výtvarný obor), pak teprve navštívit třídního učitele individuálního studijního   zaměření, kde Vám bude sdělen rozvrh nauky o hudbě (kolektivní výuka).

Rozvrh kolektivních výuk je neměnný!

 

- Rodiče (zákonní zástupci) žáků studujících na pobočkách ZUŠ Hranice (Bělotín a Hustopeče n. B.), budete kontaktováni přímo jejich třídním učitelem, který Vám sdělí potřebné informace k výuce.

 

- Žádáme žáky, kteří k 3.9.2018 dovrší 18-ti let, aby odevzdali třídnímu učiteli potvrzení o studiu.

 

- Platbu školného prosím posílejte až na základě doručeného informativního emailu, ve kterém naleznete potřebné údaje k platbě.

 

Pokud budete mít jakýkoliv dotaz můžete nás kontaktovat na tel.č.: 602 632 318 nebo na emailu:

Ředitel školy:                           zushranice@raz-dva.cz

Studijní záležitosti:                    zlamalova@zushranice.cz

Platba školného:                       hlobilkova@zushranice.cz

 

      Těšíme se na spolupráci s Vámi a všem žákům přejeme úspěšný nový školní rok 2018/2019.

 

 

       S pozdravem                                               Ředitelství ZUŠ Hranice.