ZUŠ HRANICE

ŠKOLNÍ NÁMĚSTÍ 35
75301 HRANICE
tel: 581 601 724
email: zushranice@raz-dva.cz

Motto:

...neustálá snaha docílit veškerými možnými prostředky rozvinutí uměleckých a technických dovedností žáků na takovou úroveň, aby je mohli uplatnit jako kvalitně připravení aktivní i pasivní účastníci kulturního života v oblasti provozování amatérského umění i jako zájemci o studium na školách s uměleckým zaměřením a ke studiu na vyšších stupních uměleckých škol ........


MgA. Barbora Dostalíková 


Životopis:


Narozena ve Valticích.

V roce 2003 ukončila absolutoriem studium na Konzervatoři P. J. Vejvanovského v Kroměříži - obor Hra na klavír.

Dále v roce 2008 získala magisterský titul na VŠ  v Ostravě, Fakulta umění – studijní obor Umělecko – pedagogické studium – zaměření hudební - hra na klavír.

Na ZUŠ Hranice působí od roku 2007 jako učitelka hudebního oboru.

Před nástupem na ZUŠ Hranice působila v letech:

2002 – 2004 na ZUŠ v Kroměříži.

2006 – 2007 studijní pobyt v Německu (Staatliche Hochschule für Musik Trossingen).

 

Kromě výuky hry na klavír se věnuje čtyřruční hře, korepetici a koncertní činnosti.