ZUŠ HRANICE

ŠKOLNÍ NÁMĚSTÍ 35
75301 HRANICE
tel: 581 601 724
email: zushranice@raz-dva.cz

Motto:

...neustálá snaha docílit veškerými možnými prostředky rozvinutí uměleckých a technických dovedností žáků na takovou úroveň, aby je mohli uplatnit jako kvalitně připravení aktivní i pasivní účastníci kulturního života v oblasti provozování amatérského umění i jako zájemci o studium na školách s uměleckým zaměřením a ke studiu na vyšších stupních uměleckých škol ........


 Ludmila Hrušková 


Životopis:


Narozena v Hranicích.

V roce 1982 ukončila maturitní zkouškou studium na Gymnáziu v Hranicích a v roce 1993 ukončila absolutoriem studium na konzervatoři v Brně - obor Hra na housle.

Na ZUŠ v Hranicích působí od roku 2008 jako učitelka hudebního oboru.

Před nástupem na ZUŠ Hranice působila v letech:

1990 – 1994 na ZUŠ Šumperk

1995 – 2006 na ZUŠ Jeseník, souběžně vedlejší pracovní poměry na ZUŠ Javorník

2007-20 08 na ZŠ Jeseník jako učitelka hudební výchovy

2011 založila a vede komorní soubor Senza voci při ZUŠ Hranice