ZUŠ HRANICE

ŠKOLNÍ NÁMĚSTÍ 35
75301 HRANICE
tel: 581 601 724
email: zushranice@raz-dva.cz

Motto:

...neustálá snaha docílit veškerými možnými prostředky rozvinutí uměleckých a technických dovedností žáků na takovou úroveň, aby je mohli uplatnit jako kvalitně připravení aktivní i pasivní účastníci kulturního života v oblasti provozování amatérského umění i jako zájemci o studium na školách s uměleckým zaměřením a ke studiu na vyšších stupních uměleckých škol ........


 Ivana Chudová 


Životopis:


Narozena v Brně.

V roce 1989 ukončila absolutoriem studium na Brněnské konzervatoři u prof. V. Hanuse obor - hra na hoboj.

Na ZUŠ v Hranicích působí od roku 1998 jako učitelka hudebního oboru.

Již při svých studiích se zajímala o komorní hudbu, která ji provází po celou dobu její pedagogické činnosti. Spolupracuje s komorními soubory různého nástrojového obsazení a také s komorními orchestry, k čemuž vede i své žáky. Je členem dlouhodobého školního projektu, který napomáhá k plynulému rozvoji dítěte v umělecké oblasti s názvem „Spolupráce ZUŠ a MŠ“.