ZUŠ HRANICE

ŠKOLNÍ NÁMĚSTÍ 35
75301 HRANICE
tel: 581 601 724
email: zushranice@raz-dva.cz

Motto:

...neustálá snaha docílit veškerými možnými prostředky rozvinutí uměleckých a technických dovedností žáků na takovou úroveň, aby je mohli uplatnit jako kvalitně připravení aktivní i pasivní účastníci kulturního života v oblasti provozování amatérského umění i jako zájemci o studium na školách s uměleckým zaměřením a ke studiu na vyšších stupních uměleckých škol ........


MgA. Iva Karageorgieva 


Životopis:


Narozena v Hranicích.

V roce 2007 ukončila absolutoriem studium na konzervatoři P. J. Vejvanovského v Kroměříži, obor Hra na violu, dále v roce 2008 ukončila studium maturitní zkouškou na téže konzervatoři - obor Zpěv.

V roce 2012 získala magisterský titul na JAMU v Brně obor Hra na violu ve třídě doc. L. Kyseláka.

Na ZUŠ Hranice působí od roku 2013 jako učitelka hudebního oboru.

 

Před nástupem na ZUŠ Hranice působila v letech:

2002 – 2004 na ZUŠ Potštát -- obor hra na housle a souborová hra

2012 a 2013 na ZUŠ v Moravské Třebové – obor hra na housle, sólový zpěv, sborový zpěv a hra na zobcovou flétnu.

Dále spolupracovala s Filharmonií Bohuslava Martinů – Zlín, s Moravskou filharmonií Olomouc a s Filharmonií Brno.