ZUŠ HRANICE

ŠKOLNÍ NÁMĚSTÍ 35
75301 HRANICE
tel: 581 601 724
email: zushranice@raz-dva.cz

Motto:

...neustálá snaha docílit veškerými možnými prostředky rozvinutí uměleckých a technických dovedností žáků na takovou úroveň, aby je mohli uplatnit jako kvalitně připravení aktivní i pasivní účastníci kulturního života v oblasti provozování amatérského umění i jako zájemci o studium na školách s uměleckým zaměřením a ke studiu na vyšších stupních uměleckých škol ........


zástupce ředitele Mgr. Kateřina Koblihová 


Životopis:


Narozena v Hranicích.

V roce 1992 ukončila maturitní zkouškou studium na Střední pedagogické škole v Přerově – obor Učitelství v MŠ a zároveň absolvovala II. cyklus v ZUŠ Hranice - Hra na violu.

Dále v roce 1997 získala magisterský titul na FF UP v Olomouci - obor Muzikologie a zároveň ukončila doplňující studium zaměřené na výchovně vzdělávací činnost na školách a školských zařízeních.

V ZUŠ Hranice působí od roku 2006 jako učitelka hudební teorie.

Před nástupem do ZUŠ Hranice působila 1. rok v Lázních Teplicích jako kulturní referentka.

Od roku 2013 je členkou komorního orchestru při ZUŠ - Senza voci.

Od 1.9.2018 zástupce ředitele