ZUŠ HRANICE

ŠKOLNÍ NÁMĚSTÍ 35
75301 HRANICE
tel: 581 601 724
email: zushranice@raz-dva.cz

Motto:

...neustálá snaha docílit veškerými možnými prostředky rozvinutí uměleckých a technických dovedností žáků na takovou úroveň, aby je mohli uplatnit jako kvalitně připravení aktivní i pasivní účastníci kulturního života v oblasti provozování amatérského umění i jako zájemci o studium na školách s uměleckým zaměřením a ke studiu na vyšších stupních uměleckých škol ........


 Pavla Kotrášová 


Životopis:


Absolventka ZUŠ Hranice

V roce 1995 ukončila absolutoriem studium na konzervatoři P. J. Vejvanovského v Kroměříži - obor Hra na housle.

Na ZUŠ Hranice působí od roku 2002 jako učitelka hudebního oboru.

Před nástupem na ZUŠ Hranice působila v LŠU v Odrách a v ZUŠ Potštát.