ZUŠ HRANICE

ŠKOLNÍ NÁMĚSTÍ 35
75301 HRANICE
tel: 581 601 724
email: zushranice@raz-dva.cz

Motto:

...neustálá snaha docílit veškerými možnými prostředky rozvinutí uměleckých a technických dovedností žáků na takovou úroveň, aby je mohli uplatnit jako kvalitně připravení aktivní i pasivní účastníci kulturního života v oblasti provozování amatérského umění i jako zájemci o studium na školách s uměleckým zaměřením a ke studiu na vyšších stupních uměleckých škol ........


 Markéta Lásková 


Životopis:


Narozena v Prostějově.

V roce 1989 ukončila absolutoriem studium na konzervatoři v Brně - obor Sólový zpěv a v roce 1993 ukončila absolutoriem studium na konzervatoři v Brně - obor Hra na klavír.

Na ZUŠ Hranice působí od roku 1991 jako učitelka hudebního oboru.

Před nástupem na ZUŠ Hranice působila v letech:

1989 – 1991 jako učitelka hudby na ZUŠ Blansko.

 

V letech:

1982 - 2002 byla sólistkou Velkého dechového orchestru pod vedením Josefa Slimáčka při ZUŠ Hranice.

2002 založila a je sbormistryní pěveckého sboru Cantabile.

2009 založila a je sbormistryní pěveckého sboru Cantabilka.

2012 založila a je sbormistryní pěveckého sboru Cantabiláček.