ZUŠ HRANICE

ŠKOLNÍ NÁMĚSTÍ 35
75301 HRANICE
tel: 581 601 724
email: zushranice@raz-dva.cz

Motto:

...neustálá snaha docílit veškerými možnými prostředky rozvinutí uměleckých a technických dovedností žáků na takovou úroveň, aby je mohli uplatnit jako kvalitně připravení aktivní i pasivní účastníci kulturního života v oblasti provozování amatérského umění i jako zájemci o studium na školách s uměleckým zaměřením a ke studiu na vyšších stupních uměleckých škol ........


 Kamila Martínková 


Životopis:


Narozena ve Valašském Meziříčí.

V roce 1997 ukončila maturitní zkouškou studium na Státní taneční konzervatoři v Praze - obor technika moderního a lidového tance.

V roce 2010 absolvovala program celoživotního vzdělávání na Univerzitě Palackého v Olomouci, Pedagogické studium učitelů uměleckých odborných předmětů v základní umělecké škole, střední odborné škole a na konzervatoři – Klasické taneční techniky.

Na ZUŠ Hranice působí od roku 2010 jako učitelka tanečního oboru.

Před nástupem na ZUŠ Hranice působila od roku 1998 jako členka baletního souboru ve Slezském divadle v Opavě, kde účinkovala v baletních, operních, operetních i činoherních představeních. Zde se setkala s pedagogickou praxí jako záskok vedoucí baletního souboru. Hostovala v Německu v Theatru Masquarede jako baletka a artistka. Ve dvou představeních byla asistentkou režiséra.

 V letech 2008-2010 působila jako učitelka tanečního oboru ve Valašském Meziříčí.