ZUŠ HRANICE

ŠKOLNÍ NÁMĚSTÍ 35
75301 HRANICE
tel: 581 601 724
email: zushranice@raz-dva.cz

Motto:

...neustálá snaha docílit veškerými možnými prostředky rozvinutí uměleckých a technických dovedností žáků na takovou úroveň, aby je mohli uplatnit jako kvalitně připravení aktivní i pasivní účastníci kulturního života v oblasti provozování amatérského umění i jako zájemci o studium na školách s uměleckým zaměřením a ke studiu na vyšších stupních uměleckých škol ........


MgA. Kateřina Navrátilová 


Životopis:


Narozena v Hranicích

V roce 1997 ukončila maturitní zkouškou studium na Gymnáziu v Hranicích.

V roce 2002 ukončila absolutoriem studium na Janáčkově konzervatoři v Ostravě – obor hudební – Příčná flétna.

Dále v roce 2000 získala titul Bakalář na Masarykově univerzitě v Brně – Filozofická fakulta – Teorie a praxe staré hudby.

Poté v roce 2004 získala magisterský titul na Ostravské univerzitě – Pedagogické fakultě – Učitelství pro I. stupeň ZŠ.

V roce 2007 završila své vzdělávání získáním akademického titulu na Ostravské univerzitě – Institut pro umělecká studia – Hra na flétnu.

Na ZUŠ Hranice působí od roku 2000 jako učitelka hudebního oboru.

Zároveň působí na ZŠ a MŠ Bělotín jako pedagog I. stupně.