ZUŠ HRANICE

ŠKOLNÍ NÁMĚSTÍ 35
75301 HRANICE
tel: 581 601 724
email: zushranice@raz-dva.cz

Motto:

...neustálá snaha docílit veškerými možnými prostředky rozvinutí uměleckých a technických dovedností žáků na takovou úroveň, aby je mohli uplatnit jako kvalitně připravení aktivní i pasivní účastníci kulturního života v oblasti provozování amatérského umění i jako zájemci o studium na školách s uměleckým zaměřením a ke studiu na vyšších stupních uměleckých škol ........


ředitel Mgr. Miroslav Smrčka 


Životopis:


Narozen v České Lípě.

 

V letech 1973 – 1998 trvalý pobyt na Potštátě a od roku 1998 v Hranicích.

V roce 1990 ukončil absolutoriem studium na konzervatoři v Kroměříži – obor Hra na klarinet.

V roce 1995 získal magisterský titul na Karlově univerzitě v Praze - obor Sbormistrovství a Hudební výchova.

Na ZUŠ Hranice působí od roku 1995 jako učitel hudebního oboru.

V letech 1985 – 1990 byl členem Moravských Madrigalistů a od roku 1991 do 1995 se stal jejich druhým sbormistrem.

Od roku 1995 byl sbormistrem sboru Abraka muzika při ZUŠ Hranice a od roku 2005 se stal členem nově vzniklého hudebního divadla Abraka muzika.