ZUŠ HRANICE

ŠKOLNÍ NÁMĚSTÍ 35
75301 HRANICE
tel: 581 601 724
email: zushranice@raz-dva.cz

Motto:

...neustálá snaha docílit veškerými možnými prostředky rozvinutí uměleckých a technických dovedností žáků na takovou úroveň, aby je mohli uplatnit jako kvalitně připravení aktivní i pasivní účastníci kulturního života v oblasti provozování amatérského umění i jako zájemci o studium na školách s uměleckým zaměřením a ke studiu na vyšších stupních uměleckých škol ........


Mgr. Gabriela Zdarsová 


Životopis:


Počátky hudebního vzdělání jsem získala na ZUŠ v Lipníku nad Bečvou.

V roce 1992 ukončila maturitní zkouškou SPgŠ v Přerově - obor Vychovatelství. Ve stejném roce zároveň absolvovala II. stupeň ZUŠ. V roce 1997 získala magisterský titul na PdF MU v Brně - obor Hudební výchova – klavír.

Na ZUŠ Hranice působím od roku 1995 jako učitelka hudebního oboru.

Kromě výuky hry na klavír se věnuje i čtyřruční hře, korepetici ve smyčcovém a dechovém oddělení, také korepetici pěveckého sboru Cantabile, přípravných sborů Cantabilka a Cantabiláček. Uvádí koncerty a moderuje další akce pořádané ZUŠ Hranice.