ZUŠ HRANICE

ŠKOLNÍ NÁMĚSTÍ 35
75301 HRANICE
tel: 581 601 724
email: zushranice@raz-dva.cz

Motto:

...neustálá snaha docílit veškerými možnými prostředky rozvinutí uměleckých a technických dovedností žáků na takovou úroveň, aby je mohli uplatnit jako kvalitně připravení aktivní i pasivní účastníci kulturního života v oblasti provozování amatérského umění i jako zájemci o studium na školách s uměleckým zaměřením a ke studiu na vyšších stupních uměleckých škol ........


Mgr. Eva Vojtěšková 


Životopis:


Narozena 22.4.1974 v Hranicích.

V roce 1992 ukončila Gymnázium Hranice a 2. stupeň ZUŠ Hranice výtvarný obor.

Dále studovala na VŠ Univerzita Hradec Králové PDF obor NJ-VV, kde ukončila v roce 1997 titulem Mgr. Pokračovala dvouletým studiem VV pro ZUŠ na PDF UK Praha.

Na ZUŠ Hranice působí od roku 2007 jako učitelka výtvarného oboru.

Ve volném čase se věnuje fotografii a grafice.