ZUŠ Hranice
ZUŠ Hranice

ZUŠ HRANICE
ŠKOLNÍ NÁMĚSTÍ 35
753 01 HRANICE

telefon:        +420 581 601 724
email: zushranice@raz-dva.cz

O škole

Hudební škola v Hranicích byla otevřena v roce 1924 u příležitosti oslav stého výročí narození Bedřicha Smetany. Jejím zakladatelem byl absolvent pražské konzervatoře František Brož. Jeho zásluhou získala nově vzniklá škola prostory v budově u fary, kde začínala výuku se sedmdesáti osmi žáky hudebního oboru. V běhu dějin svého působení rozšiřovala nabídku uměleckých oborů, měnila názvy i působiště. Od roku 1948 poskytovala škola umělecké vzdělání pod názvem Lidová škola umění v Hranicích, budovu u fary načas opustila, ale v roce 1990 se pod názvem Základní umělecká škola v Hranicích k faře zase vrátila.

Déle než tři čtvrtiny století trvající vývoj školy byl často formován děním v našem státě a narážel na mnohá koncepční, systémová i odborná úskalí. Měnily se počty pedagogů, žáků i budovy užívané školou. Navzdory všem překážkám škola vychovala mnoho absolventů, kteří své umělecké kvality uplatnili na profesionální úrovni. Jiní využívali a využívají vštípenou lásku k hudbě, výtvarnému umění nebo kráse pohybu k obohacení soukromého života.

Po celou dobu existence školy se těšily největšímu zájmu předměty tradičního hudebního oboru.  Žáci byli úspěšně směrováni především ke sborové, souborové, orchestrální a komorní hře. Vedle hudebního oboru byl na škole otevřen v roce 1962 výtvarný a v roce 1968 krátkodobě i literárně-dramatický obor. Nejmladším oborem otevřeným v roce 1992 je obor taneční.

Od roku 1992 je ředitelem Základní umělecké školy v Hranicích Mojmír Chuda.

S jeho nástupem přešla škola do právní subjektivity. Jejím zřizovatelem se stal ŠÚ Přerov a následně po delimitaci v roce 2001 Olomoucký kraj.

Škola začala naplňovat své poslání za zcela nových legislativních podmínek. Byla vytvořena nadčasová vzdělávací strategie, zohledňující ve své koncepci především analýzu tradic a dlouhodobých zkušeností z místa působení školy.

Byla nastoupena cesta k dosažení maximální aprobovanosti pedagogů pro výuku na ZUŠ, byla zahájena postupná modernizace budov a vybavení školy a obnova učebních pomůcek.  Již v této době byla připravována vize pro výuku záznamových technik ve spojitosti s vybudováním nahrávacího studia MINI v roce1997.

Jako jedna ze 41 vybraných pilotních ZUŠ ČR se podílela aktivně na vzniku RVP ZUV ČR a zároveň se podařilo prosadit nový předmět pro ZUŠ s názvem EZHZT (elektronické zpracování hudby a zvuková tvorba).

ZUŠ HRANICE
ŠKOLNÍ NÁMĚSTÍ 35
753 01 HRANICE

telefon: +420 581 601 724
email: zushranice@raz-dva.cz

2001 - 2019 © ZUŠ HRANICE - All rights reserved      developed: CodeKey.cz