ZUŠ HRANICE

ŠKOLNÍ NÁMĚSTÍ 35
75301 HRANICE
tel: 581 601 724
email: zushranice@raz-dva.cz

Motto:

...neustálá snaha docílit veškerými možnými prostředky rozvinutí uměleckých a technických dovedností žáků na takovou úroveň, aby je mohli uplatnit jako kvalitně připravení aktivní i pasivní účastníci kulturního života v oblasti provozování amatérského umění i jako zájemci o studium na školách s uměleckým zaměřením a ke studiu na vyšších stupních uměleckých škol ........


MgA. Tomáš Janík 


Životopis:


Narozen ve Valašském Meziříčí.  

V roce 2002 ukončil maturitní zkouškou studium na SUPŠ – Sklářské – obor malování, tvarování a leptání hutního skla pod vedením MgA. Jaroslava Koléška.

 Dále jsem studoval na Institutu pro umělecká studia Ostravské Univerzity (dnes Fakulta umění OU) obor Sochařství – volná socha v ateliéru Doc. Maria Kotrby , kde jsem v roce 2005 získal titul BcA. A následně jsem pokračoval ve studiu Nových médií v ateliéru MgA. Jiřího Surůvky, kde jsem v roce 2007 získal titul MgA.

Na ZUŠ Hranice působí od roku 2007 jako učitel výtvarného oboru.

Ve volném čase se věnuji navrhování bytového designu, užitého skla a keramiky a vytváření soch z tradičních i netradičních materiálů.