ZUŠ HRANICE

ŠKOLNÍ NÁMĚSTÍ 35
75301 HRANICE
tel: 581 601 724
email: zushranice@raz-dva.cz

Motto:

...neustálá snaha docílit veškerými možnými prostředky rozvinutí uměleckých a technických dovedností žáků na takovou úroveň, aby je mohli uplatnit jako kvalitně připravení aktivní i pasivní účastníci kulturního života v oblasti provozování amatérského umění i jako zájemci o studium na školách s uměleckým zaměřením a ke studiu na vyšších stupních uměleckých škol ........


BcA. František Mizera 


Životopis:


Narozen ve Zlíně.

V roce 1998 ukončil maturitní zkouškou studium na Střední průmyslové škole ve Zlíně – obor Slaboproudá elektrotechnika.

Dále v roce 2004 ukončil absolutoriem studium na konzervatoři P.J.Vejvanovského v Kroměříži – obor Trubka a v roce 2007 získal magisterský titul na VŠ JAMU Brno  –  obor Trubka.

Na ZUŠ Hranice působí od roku 2009 jako učitel hudebního oboru.

Před nástupem na ZUŠ Hranice působil v letech:

1999 – 2003 na ZUŠ Zlín

2002 – 2009 ve Filharmonii Bohuslava Martinů ve Zlíně